მდინარეების კალაპოტის ფართობების სტატისტიკა აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე

მირანდა თეთრაძემ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან გარემოს ეროვნული სააგენტო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას გარემოს ეროვნული სააგენტო საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გარემოს ეროვნული სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია მდინარეების კალაპოტებთან დაკავშირებით, დეკადებად (10-წლეულებად) დაყოფილი, აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე. გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- მდინარეების კალაპოტების საერთო ფართობი ჰექტრებად.
- მდინარეების კალაპოტების ფართობები ჰექტრებად, რეგიონების მიხედვით
- იმ მდინარეების დასახელებები და კალაპოტების ფართობები, რომლებზეც ჰიდროელექტროსადგურებია აშენებული; ეს ინფორმაცია ჩაშლილი წლების მიხედვით, აღრიცხვიდან დღემდე.

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით, ერთ ფაილად.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

გთხოვთ, შეასრულოთ კანონით დაკისრებული ვალდებულება და მომაწოდოთ ინფორმაცია, განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება, რომელიც 15 აგვისტოს გადმოვაგზავნე.

სზაკ-ის მუხლი 79-ის გათვალისწინებით, გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი.

მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

კვლავ ველოდები თქვენგან მოთხოვნილი ინფორმაციის გადმოგზავნას.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე