მცხეთის მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული სურათი

გვანცამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ნაწილობრივ წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2020-2023 წლების მცხეთის მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული მაჩვენებელი (მოსახლეობის რიცხოვნობა, მიგრაცია, ქორწინების, განქორწინების, შობადობის, გარდაცვალების, ბუნებრივი მატებისა და სხვ.) და მისი განვითარების დინამიკა;

პატივისცემით,

გვანცა

Elene Maruashvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

6 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო გვანცა,

 

გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას.

 

გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.

 

პატივისცემით,

 

[1]logo_geo ელენე მარუაშვილი
უფროსი სპეციალისტი
მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
599 33 38
[2]tel 2 36 72 10 (604) [3]mob 37 [4]fax 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/

მოგესალმებით ქ-ნო ელენე,

ვადასტურებ შეტყობინების მიღებას, დიდი მადლობა !

პატივისცემით,

გვანცა

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ,

ფაილის პირველ გვერდს (მოსახლეობის რიცხოვნობის ნაწილში) აკლია 2017 წლის მონაცემები, ხოლო ყველა შემდგომ გვერდს 2023 წელი. თუ შეგიძლიათ ჩაამატოთ აღნიშნული წლების მონაცემები?

პატივისცემით,

გვანცა

მოგესალმებით ქ-ნო ელენე კიდევ ერთხელ,

ძალიან გთხოვთ მოსახლეობის რიცხოვნობის ნაწილში რაოდენობა სქესის მიხედვითაც დამიყოთ (კაცი/ქალი) და მომაწოდოთ რა,

პატივისცემით,

გვანცა

Elene Maruashvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

გვანცა,

სამწუხაროდ მიმდინარე სტატისტიკაში თვითმმართველი ერთეულების მოსახლეობის რიცხოვნობა სქესის და ასაკის მიხედვით არ გვაქვს.

პატივისცემით,

ელენე მარუაშვილი

უფროსი სპეციალისტი

მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

ცოტნე დადიანის ქ. 30

თბილისი, 0180

2 36 72 10 (604)

599 33 38 37

2 36 72 13

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გასაგებია, მადლობა!

პატივისცემით,

გვანცა