მარტვილის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის შესახებ ინფორმაცია:

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: მარტვილის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თემის სოციალური მუშაკის სამუშაო აღწერილობა, ფუნქცია-მოვალეობები, არსებული პროგრამები, დასაქმების საშუალო ხანგრძლივობა, ანაზღაურება, ბრძანება დანიშვნის შესახებ, ასევე გთხოვთ მომაწოდოთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული სხვა არსებული საჯარო ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ეკა მურადაშვილი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია

2 თანდართული დოკუმენტი