კონტროლის ფორმების განხორციელების თაობაზე

Tatuliმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
გთხოვთ დაგვიზუსტოთ 2020 წლიდან დღემდე რამდენჯერ გამოიყენა ჯამში საკრებულოს წევრმა რეგლამენტით გათვალისწინებული უფლება და მიმართა ადგილობრივი თვითმმართველობის ნებისმიერ თანამდებობის პირს ან თვითმმართველობისადმი დაქვემდებარებულ ორგანოს, საკრებულოს მიერ კონტროლის განხორცილების შემდეგი ფორმებით: საკრებულოს წევრის მიერ კითხვის დასმა და ინტერპელაცია.

ასევე, გთხოვთ დაგვიზუსტოთ, 2020 წლიდან დღემდე რამდენჯერ ჩაინიშნა ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის რიგგარეშე მოსმნა და განხორცილედა თუ არა დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევა საკრებულოს ინიციატივით.

პატივისცემით,

Tatuli

ზუგდიდის საკრებულო, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

გამარჯობა,
გეგზავნებათ თქვენი 2023 წლის 12 ივნისის განცხადების პასუხი. 
გთხოვთ დაგვიდასტურეთ წერილის მიღება.
დანართი:"1" ფურცელი.

პატივისცემით,
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
                      
ქ.ზუგდიდი, ზვ.გამსახურდის გამზ. № 45
ტელ: (0415) 25-57-17
[1][ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
www.[2]zugdidi.mun.gov.ge

References

Visible links
1. mailto:[ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
2. http://zugdidi.mun.gov.ge/