კლიმატის ცვლილებასთან გასამკლავებლად არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო და გენდერული ბალანსი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს პარლამენტი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით, საქართველოს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

სტატისტიკა კლიმატის ცვლილების შედეგებთან გასამკლავებლად მიღებული კანონპროექტების შესახებ (დამტკიცებული, უარყოფილი ან მიმდინარე), 2015-2023 წლებში:
- წლების;
- კანონპროექტის შინაარსის;
- დისკუსიასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულ პირთა გენდერული ბალანსის;
- კანონპროექტში გენდერული პერსპექტივის გათვალისწინების მიხედვით.

გთხოვთ, ინფორმაცია გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv).

პატივისცემით,

ლიზი

მოგესალმებით, საქართველოს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება და მომწეროთ 28 სექტემბერს გამოგზავნილი განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

მოგესალმებით, თქვენი განცხადება რეგისტრირებულია 2023 წლის 28 სექტემბერს
ნომრით 1-12726/23

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ლიზი <[მოთხოვნის #2887 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, October 2, 2023 10:08 AM
To: Parliament of Georgia
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - კლიმატის ცვლილებასთან
გასამკლავებლად არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო და გენდერული ბალანსი
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
 
მოგესალმებით, საქართველოს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე
პასუხისმგებელ პირს.

გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება და მომწეროთ 28 სექტემბერს გამოგზავნილი
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2887 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[1]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/help/officers

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის 7579/2-7/23 მიღება. 

მოგესალმებით,

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმადლობთ მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

განმეორებით გიგზავნით საჯარო ინფორმაციას, 7579/2-7/23

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება

მოგესალმებით, საქართველოს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. გმადლობთ მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე