ქალების მიგრაციის მაჩვენებელი

Lika Lomtadzeმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2005 წლიდან დღემდე კვარტლური მონაცემები excel-ის ფორმატში:
-ემიგრაციაში ქალების პროცენტული წილი
-გენდერული ნიშნით ოჯახური ძალადობის შემთხვევები
-განქორწინების შემთხვევების რაოდენობა
-შობადობის მაჩვენებელი
-ინფლაციის მაჩვენებელი
-real GDP per capita
-უმუშევრობის დონე

იმ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ მონაცემები 2005 წლიდან, გთხოვთ, მომაწოდოთ იმ წლიდან, რომლიდანაც გაქვთ ინფორმაცია ყველა მაჩვენებელზე.

პატივისცემით,

Lika Lomtadze