ქ. თბილისში შენობების სიმჭიდროვე (ან შენობების რაოდენობა) და გაცემული ნებართვების რაოდენობა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ქ. თბილისში შენობების სიმჭიდროვე (ან შენობების რაოდენობა) უბნების მიხედვით და გაცემული ნებართვების რაოდენობა უბნების მიხედვით, 2003 წლიდან დღემდე, excel-ის ფაილის ფორმატში.

პატივისცემით,

ანი