ინფორმაცია

mariamjმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

გწერთ წერილს საინიციატივო გუნდის სახელით, ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით. ამჟამად ჩვენი გუნდი ამზადებს შეთავაზებას თბილისის 29-ე საჯარო სკოლის გარშემო სკოლის ბავშვებისათვის უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით ინფრასტრუქტურის გამართვისათის. გვესაჭიროება ამ ქმედების მნიშვნელოვნობის დადასტურება, შესაბამისად:

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2019-2022 წლებში თბილისის 29-ე სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (3 კილომეტრის რადიუსში არსებულ ქუჩებზე) მომხდარი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად.

გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ექსელის დოკუმენტში იმ ქუჩების შესახებ, სადაც ადგილი ჰქონდა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებს 2019-2022 წლებში, შემდეგი ფორმატით:

1 სვეტი : ქუჩის დასახელება
2 სვეტი: ამ ქუჩაზე საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების ოდენობა 2019-2022 წლებში

გთხოვთ, არ გადაგვამისამართოთ police.ge ს სტატისტიკის მაზაზე, ამ მონაცემებს უკვე ვიცნობთ და ისინი არ არის საკმარისი.

პატივისცემით,

მარიამ ჯიბუტი

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2019-2022 წლებში თბილისის 29-ე სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე (3 კილომეტრის რადიუსში არსებულ ქუჩებზე) მომხდარი საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად.

გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ექსელის დოკუმენტში იმ ქუჩების შესახებ, სადაც ადგილი ჰქონდა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებს 2019-2022 წლებში, შემდეგი ფორმატით:

1 სვეტი : ქუჩის დასახელება
2 სვეტი: ამ ქუჩაზე საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების ოდენობა 2019-2022 წლებში

გთხოვთ, არ გადაგვამისამართოთ police.ge ს სტატისტიკის მაზაზე, ამ მონაცემებს უკვე ვიცნობთ და ისინი არ არის საკმარისი.

პატივისცემით,

mariamj

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2 თანდართული დოკუმენტი

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.