იმიგრაციის კვარტული მონაცემები

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

იმიგრაციის და ემიგრაციის რიცხვის კვარტალური მონაცემები. თქვენს საიტზე მხოლოდ წლიური არის და მონამების ხელმისაწვდომობის შესაბამისად, თუ შესაძლოა კვარტლური მონაცემების მიღება. წლიური მონაცემების ლინკი - https://www.geostat.ge/en/modules/catego...

პატივისცემით,

მარიამი