რეზო ხურცია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ღვინის ეროვნული სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული ღვინის ყოველწლიური სტატისტიკა ბოთლებში 2015 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით.

2. საქართველოდან ექსპორტირებული ღვინის ყოველწლიური სტატისტიკა ქვეყნების მიხედვით, ბოთლების რაოდენობისა და ექსპორტირებული ღვინის ღირებულების მიხედვით, 2015 წლიდან 2021 წლის ჩათვლით.

პატივისცემით,

რეზო ხურცია

info, ღვინის ეროვნული სააგენტო

3 თანდართული დოკუმენტი

გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ მიღება.

ციტატირებული სექციების ჩვენება