ღია სასროლეთებზე ინფორმაცია

დავითიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტრო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების შინაგან საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოში არსებული ღია სასროლეთების შესახებ ინფორმაცია (სასროლეთის დასახელება და მისამართი) სადაც სამოქალაქო პირს შეუძლია მის მფლობელობაში არსებული რეგისტრირებული იარაღით სროლა.

გთხოვთ ასევე მომაწოდოთ ინფორმაცია 2010 წლიდან დღემდე წლების მიხედვით, რამდენი განაცხადი შემოვიდა ღია სამოქალაქო სასროლეთის ლიცენზიის მიღების შესახებ და რამდენი დაკმაყოფილდა

პატივისცემით,
დავითი

Chancellery of Service Agency of MIA,

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით!

 

გიგზავნით წერილს.

 

პატივისცემით,

 

 

[1]logo სსიპ - საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტოს კანცელარია

Chancellery of LEPL – Service Agency of MIA of Georgia

Tbilisi-Tsiteli Khidi Highway 21km, 3700 Rustavi, Georgia

თბილისი-წითელი ხიდის გზატკ. 21-ე კმ, 3700 რუსთავი, საქართველო

T: +995 322 41 91 91

[2]www.sa.gov.ge

 

 

References

Visible links
2. http://www.sa.gov.ge/