არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - ლიზი, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.

გენდერული საბჭოს საქმიანობა კიბერსივრცეში ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით

ვუცდით მომხმარებელს - ლიზი, რომ ბოლო პასუხები წაიკითხოს და მათი სტატუსი განაახლოს.

მოგესალმებით, საქართველოს პარლამენტის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე პარლამენტის გენდერული საბჭოს საქმიანობა კიბერსივრცეში ქალთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით (მაგ., კიბერსივრცეში გენდერული ნიშნით ძალადობასთან გამკლავების მიზნით დაინიცირებული/მიღებული კანონპროექტები, სამუშაო შეხვედრები, ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით განხორციელებული აქტივობები და ა.შ.), ჩაშლილი წლების მიხედვით. გთხოვთ, ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმატით.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე

Parliament of Georgia, საქართველოს პარლამენტი

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით წერილს 2301/2-7/24
გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება

არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - ლიზი, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.