გასაწევი მომსახურების ვადები

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების
მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს

გოჩა მჟავანაძის პ/ნ 61006053298
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
გაცნობებთ, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ერგეში შპს „სოკარ ჯორჯია გაზმა" დაიწყო მოსახელობის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, მაგრამ აღნიშნული პროცესი მიმდინარეობს ქაოსურად და ძალიან გაიწელა დროში. როგორც კომპანიის ცხელ ხაზზე მიპასუხეს, მოქალაქის მიერ განცხადებით მიმართვის და შესაბამისი თანხის გადახდის შემდეგ, მისი აბონენტად აყვანის და თანმდევი სამუშაოების წარმოების/ქსელის მოწყობის კონკრეტული ვადები განსაზღვრული არ აქვთ, რაც მაგალითად განსაზღვრულია ქალაქ ბათუმში.
გთხოვთ, მაცნობოთ როდის და რა ვადას განუსაზღვრავთ მათ მიერ აბონენტად ასაყვანად და თანმდევი სამუშაოების საწარმოებლად/ქსელის მოსაწყობად?

პატივისცემით,
გოჩა მჟავანაძე