გარემოს დაბინძურების ფაქტების სტატისტიკა

ლიზიმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გარემოს დაბინძურების ფაქტების გამოვლენის, აღკვეთისა და პრევენციის სტატისტიკა 2022-2023 წლებში, ჩაშლილი წლებისა და რეგიონების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv)

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

info, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

From: ლიზი <[მოთხოვნის #2890 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, 02 October, 2023 10:48
To: info <[გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - გარემოს დაბინძურების ფაქტების სტატისტიკა

გაფრთხილება: თქვენ მიიღეთ გარე ორგანიზაციის/პირის მიერ გამოგზავნილი ელექტრონული წერილი. ბმულზე გადასვლამდე ან ფაილის გახსნამდე გთხოვთ დარწმუნდეთ, რომ ელ-ფოსტის მისამართი სანდოა.

მოგესალმებით,

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

გარემოს დაბინძურების ფაქტების გამოვლენის, აღკვეთისა და პრევენციის სტატისტიკა 2022-2023 წლებში, ჩაშლილი წლებისა და რეგიონების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (excel ან csv)

პატივისცემით,
ლიზი გოგოლაძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2890 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა] http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

info, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

თქვენი წერილი დარეგისტრირდა 72384 ნომრით

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,

თქვენგან არ მიმიღია საჯარო ინფორმაცია, რომელიც დარეგისტრირდა ნომრით 72384.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა.
გთხოვთ, რაც შეიძლება სწრაფად გამომიგზავნოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია.

პატივისცემით,

ლიზი გოგოლაძე

info, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

3 თანდართული დოკუმენტი

ზედამხედველობის დპარტამენტის წერილი