ლიზი ჩანგელია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს ეროვნული ბანკი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: საქართველოში გაცემული კრედიტების სტატისტიკა 2007-2021 წლებში. ინფორმაცია, გაცემულ კრედიტებთან დაკავშირებით.

პატივისცემით,

ლიზი ჩანგელია

publicinfo, საქართველოს ეროვნული ბანკი

2 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გთხოვთ თანდართული ფაილებით იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის პასუხი თქვენს წერილზე დანართთან ერთად.

პატივისცემით,
საქართველოს ეროვნული ბანკი

ციტატირებული სექციების ჩვენება