ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან საქართველოს დაახლოების გაუმჯობესება

მოქალაქე ელოდება საჯარო ინფორმაციის მიღებას დაწესებულებისგან - საქართველოს მთავრობა. კანონით დადგენილი ვადების თანახმად, პასუხის მიღების სავარაუდო თარიღია: (დეტალები).

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს მთავრობა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2023 წლის 27 ნოემბერს ევროინტეგრაციის სამთავრობო კომისიამ დაამტკიცა 9 დათქმის შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების სია. დოკუმენტში ნახსენებია ევროპული ღირებულებების მიმართ ცნობიერების ასამაღლებლად მთავრობის მიერ კამპანიების ჩატარება. მაინტერესებს, რა კამპანია ჩატარდა, რა ვადებში, ვინ იყო სამიზნე აუდიტორია, რა იყო კამპანიის კონკრეტული ამოცანა და რა შედეგი დადგა.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით და ჩემთან მიმოწერა იქონიოთ ელექტრონულად.

პატივისცემით,

ნინო აფაქიძე