ემიგრანტთა სტატისტიკა 2015 წლიდან დღემდე

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ემიგრანტთა სტატისტიკა სქესის, ასაკის, რეგიონისა და განათლების დონის მიხედვით 2015 წლიდან დღემდე.

გთხოვთ, მონაცემები მომაწოდოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Elene Maruashvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

6 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო მირანდა,

 

გიგზავნით თქვენს მიერ მოთხოვნილ სტატისტიკურ ინფორმაციას.

 

გთხოვთ დამიდასტუროთ ინფორმაციის მიღება.

 

 

პატივისცემით,

 

[1]logo_geo ელენე მარუაშვილი
უფროსი სპეციალისტი
მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
599 33 38
[2]tel 2 36 72 10 (604) [3]mob 37 [4]fax 2 36 72 13

 

 

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 2014 წლის საყოველთაო აღწერის არის. მე განცხადებაში ვითხოვ, 2015 წლიდან დღემდე არსებულ ინფორმაციას. გთხოვთ, ის ინფორმაცია მომაწოდოთ, რასაც განცხადებაში ვითხოვ. მადლობა

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Elene Maruashvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ქალბატონო მირანდა,

როგორც წერილშიც მოგწერეთ ეს არის ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია. მიმდინარე სტატისტიკაში სამწუხაროდ ამ სახის ინფორმაციას არ ვფლობთ. მხოლოდ მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის დროს. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა კი ტარდება ათ წელიწადში ერთხელ.

პატივისცემით,

ელენე მარუაშვილი

უფროსი სპეციალისტი

მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტი
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი

ცოტნე დადიანის ქ. 30

თბილისი, 0180

2 36 72 10 (604)

599 33 38 37

2 36 72 13

ციტატირებული სექციების ჩვენება