ემიგრანტების რიცხოვნობა ასაკის მიხედვით

ამ მოთხოვნაზე პასუხი ძალიან აგვიანებს. კანონის თანახმად, ამ დროისთვის, საჯარო დაწესებულებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საპასუხო წერილი უკვე უნდა გამოეგზავნა (დეტალები). შეგიძლია გაასაჩივრო შიდა გასაუბრების მოთხოვნით.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ემიგრანტების რიცხოვნობა ასაკის და სქესის მიხედვით 2023 წელს. კონკრეტულად კი 18-იდან 30 წლამდე ასაკის რამდენი ადამიანია ემიგრანტი ცალ-ცალკე ასაკის მიხედვით (18,19,20,21…..) , არა ასაკობრივი ჯგუფების განაწილებით.

პატივისცემით,
ელეონორა ჭანია