დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით

niniმ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით.

პატივისცემით,

nini

dibs, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

1 თანდართული დოკუმენტი

2022-11-22 22:27-ში, nini დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,

გიგზავნით პასუხს nini (ნინო მეფარიშვილის) მომართვა - წერილზე საჯარო
ინფორმაციის მოწოდებასთან დაკავშირებით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.

პატივისცემით,

dibs, თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
გიგზავნით პასუხს nini (ნინო მეფარიშვილის) წერილზე საჯარო ინფორმაციის
მოწოდებასთან დაკავშირებით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მეილის მიღება.

პატივისცემით,