დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ ინფორმაცია

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: მჭირდება რომელიმე მუნიციპალიტეტის მერიის დაკავებული და თავისუფალი პოზიციების შესახებ ინფორმაცია მაგალითად თქვენი ახალქალაქის . გთხოვთ თუ არის შესაძლებლობა გამომიგზავნეთ. მე ვარ სტუდენტი და ერთ-ერთი დავალების შესასრულებლად მჭირდება ეს ინფორმაცია.

დიდი პატივისცემით,

გიორგი (რამაზი) გოგიაშვილი