წყლის, ქარისა და მზის ელექტროსადგურების სტატისტიკა

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

წყლის, ქარისა და მზის ელექტროსადგურების სტატისტიკა აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე მდებარეობისა და წლების მიხედვით, ჩაშლილი შემდეგნაირად:
-წყლის, ქარისა და მზის ელექტროსადგურების რაოდენობა
- თითოეულის სიმძლავრე
- თითოეულის მიერ გამომუშავებული ენერგია
- რამდენ ოჯახს ამარაგებს ელექტროენერგიით

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, დამიდასტურეთ, რომ მიიღეთ და კანონით განსაზღვრულ ვადებში მიპასუხებთ.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

publicinfo, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

მოგესალმებით, ქალბატონო ელენე!

გიდასტურებთ თქვენი წერილის მიღებას (კომისიაში რეგისტრაციის ნომერი: 25.09.23 N9033/01), რომელზე პასუხსაც მოგაწვდით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ ვადაში, თქვენ მიერ მოთხოვნილი ფორმით.

ციტატირებული სექციების ჩვენება

publicinfo, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია

2 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო ელენე,

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსული თქვენი წერილის პასუხად, გიგზავნით თქვენ მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას თანდართული სახით.

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება.

პატივისცემით,

ელეონორა ლაგვილავა
კომისიაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

ციტატირებული სექციების ჩვენება

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფორმაციისთვის.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია