წყალუზრუნველყოფილი მიწის ფართობის სტატისტიკა

ელენე ნოდიამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან საქართველოს მელიორაცია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საქართველოს მელიორაციის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

წყალუზრუნველყოფილი მიწის ფართობის სტატისტიკა წლებისა და რეგიონების მიხედვით, აღრიცხვის დაწყებიდან დღემდე.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Info AG, საქართველოს მელიორაცია

მოგესალმებით, ქალბატონო ელენე თუ შეიძლება მოიწერეთ განცხადების ფორმატით, რომელსაც ექნება მომართვა კომპანიის სახელზე და განმცხადებლის ხელმოწერა და რეკვიზიტები, რომ დავარეგისტრიროთ თქვენი განცხადება და გადაეგზავნოს შესაბამის სამსახურს პასუხის მოსამზადებლად.

პატივისცემით,

ირმა ჭანკოტაძე
საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი

0159|საქართველო|თბილისი | ვლადიმერ წითლანაძის  I შესახვევი N 1 (ყოფილი გ. გულუას N 6)
T: +995 322 248 01 00 (შიდა 1200) | M: +995 595 904 905
www.ag.ge

ციტატირებული სექციების ჩვენება

Info AG, საქართველოს მელიორაცია

ქალბატონო ელენე გიდასტურებთ განცხადების მიღებას ამ ფორმატით დავარეგისტრირეთ, რეგისტრაციის ნომერია 3478

ციტატირებული სექციების ჩვენება

ელენე ნოდია

მოგესალმებით,

შეგახსენებთ, რომ ჩემ მიერ გამოგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს ველოდები. გთხოვთ, მომწეროთ, განხილვის რა ეტაპზეა ჩემი განცხადება.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია

Irma Meliava, საქართველოს მელიორაცია

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
ა.წ. 2 ოქტომბერს, კომპანიაში რეგისტრირებულ N3478 წერილთან დაკავშირებით
გაცნობებთ, რომ საქმისწარმოების სამსახურში პასუხი არ ფიქსირდება,
მოსვლისთანავე გადმოგეგზავნებათ.
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში,  გთხოვთ, დარეკოთ კომპანიის ცხელ
ხაზზე:  T: +995 32 200 10 00 
პატივისცემით,
 
ირმა მელიავა
საქმისწარმოების სამსახურის
მთავარი სპეციალისტი
0159|საქართველო|თბილისი | ვლადიმერ წითლანაძის  I შესახვევი N 1 (ყოფილი გ.
გულუას N 6)
T: +995 32 200 10 00 (შიდა 4338) | M: +995 599 500 729
[1]www.ag.ge

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Info AG
Sent: Thursday, October 19, 2023 1:03:29 PM
To: Irma Meliava
Subject: FW: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - წყალუზრუნველყოფილი მიწის
ფართობის სტატისტიკა
 

ციტატირებული სექციების ჩვენება

Irma Meliava, საქართველოს მელიორაცია

3 თანდართული დოკუმენტი

 

 

მოგესალმებით,

გიგზავნით შპს საქართველოს მელიორაციის 2023 წლის 20 ოქტომბრის გ-4052 
წერილს.

 

P.S.თუ გსურთ წერილის მატერიალური სახით მიღება, გთხოვთ მოგვაწოდოთ თქვენი
მისამართი, რათა მოხდეს საქართველოს ფოსტის საშუალებით გამოგზავნა.

 

გთხოვთ, დამიდასტუროთ წერილის მიღება.

 

პატივისცემით,

 

ირმა მელიავა

საქმისწარმოების სამსახურის

მთავარი სპეციალისტი

0159|საქართველო|თბილისი | ვლადიმერ წითლანაძის  I შესახვევი N 1 (ყოფილი გ.
გულუას N 6)

T: +995 32 200 10 00 (შიდა 4338) | M: +995 599 500 729

[1]www.ag.ge

 

References

Visible links
1. http://www.ag.ge/#_blank

ელენე ნოდია

გიდასტურებთ წერილის მიღებას. მადლობა მოწოდებული ინფრომაციისთვის.

პატივისცემით,

ელენე ნოდია