წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში

მართამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

წარმატებული მოთხოვნა.

მოგესალმებით,
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით- excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს, მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

გთხოვთ, განცხადების ფორმას მისცეთ ოფიციალური სახე. ასევე სრულად მიუთითოთ
თქვენი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი, ბოლოში კი 
ხელწერით და თარიღით 
პარ, 19 აგვ. 2022, 12:26-ში მართა-მა
<[1][მოთხოვნის #966 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021 წლებში,
ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით-
excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს,
მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
[2]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[3][მოთხოვნის #966 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[4][ელ-ფოსტა]
[5]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[6]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[ელ-ფოსტა]
2. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
3. mailto:[ელ-ფოსტა]
4. mailto:[ელ-ფოსტა]
5. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
6. http://askgov.ge/ka/help/officers

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დავარეგისტრირებ და გამოგიგზავნით ახლავე რეგისტრაციის ნომერს 
პარ, 19 აგვ. 2022, 12:34-ში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო-მა
<[1][წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]> დაწერა:

გთხოვთ, განცხადების ფორმას მისცეთ ოფიციალური სახე. ასევე სრულად მიუთითოთ
თქვენი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი, ბოლოში კი 
ხელწერით და თარიღით 
პარ, 19 აგვ. 2022, 12:26-ში მართა-მა
<[2][მოთხოვნის #966 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.
საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები 2011-2021
წლებში, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით:
- დასახელება
-წლიური გეგმა
-შესრულება
ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია გთხოვთ გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით-
excel.
ასევე გიგზავნით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფაილს,
მაგალითისთვის, რათა უკეთ აგიხსნათ რა ტიპის ინფორმაციას ვითხოვ.
[3]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება.
პატივისცემით,
მართა მხეიძე

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის
გამოთხოვის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ
ელ-ფოსტაზე წერილის გაგზავნით:
[4][მოთხოვნის #966 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[5][ელ-ფოსტა]
[6]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[7]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
2. mailto:[ელ-ფოსტა]
3. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...
4. mailto:[ელ-ფოსტა]
5. mailto:[ელ-ფოსტა]
6. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
7. http://askgov.ge/ka/help/officers

მოქალაქის მიერაა გადმოგზავნილი და არა ორგანიზაციის მიერ. საქართველოს კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული წერილობითი ფორმის კონკრეტული სახე. გთხოვთ, ჩემ მიერ გამოგზავნილი წერილის მიხედვით მომაწოდოთ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია, რადგან წერილი აკმაყოფილებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კანონით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნას. უფრო კონკრეტულად, სზაკ-ის 78-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მომეთხოვება ჩემს განცხადებაში წარვადგინო:
ა) იმ ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება, რომელსაც მიმართავს განმცხადებელი;
ბ) განმცხადებლის ვინაობა და მისამართი;
გ) მოთხოვნა;
დ) განცხადების წარდგენის თარიღი და განმცხადებლის ხელმოწერა;
ე) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხა, მათი არსებობის შემთხვევაში.
მადლობა,
მართა მხეიძე

მოგესალმებით,
მადლობა. გიდასტურებთ მიღებას

პატივისცემით,

მართა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

[1][IMG][2] 2011.xlsx
[3][IMG][4] 2012.xls
[5][IMG][6] 2013.xls
[7][IMG][8] 2014.xls
[9][IMG][10] 2015.xls
[11][IMG][12] 2016.xlsx
[13][IMG][14] 2017.xlsx
[15][IMG][16] 2018.xlsx
[17][IMG][18] 2019.xlsx
[19][IMG][20] 2020.xlsx
[21][IMG][22] 2021.xlsx
[23][IMG][24] დოკუმენტი 48-4822236101.pdf

 

 

ქალბატონო მართა,

თქვენი 2022 წლის 19 აგვისტოს განცხადების  ( საკრებულოში რეგისტრაციის
No19/49222312–49 19.08.2022წ.) საფუძველზე,  გიგზავნით მუნიციპალიტეტის
მერიისგან მიღებულ ინფორმაციას.

(თან ერთვის 12 დოკუმენტი)

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება

პარ, 19 აგვ. 2022, 16:55-ში მართა-მა
<[25][მოთხოვნის #966 ელ-ფოსტა]> დაწერა:

მოგესალმებით,
მადლობა. გიდასტურებთ მიღებას

პატივისცემით,

მართა

ციტატირებული სექციების ჩვენება

მოგესალმებით,
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. ვერ ვახერხებ თქვენს მიერ გამოგზავნილი ინფორმაციის გახსნას. გთხოვთ, თუ შეიძლება, ყველა ფაილი საჯაროდ ნახვადი გახადოთ, რადგან access-ს ითხოვს, ან ატვირთოთ დროპოქსზე და გამიზიაროთ ბმული.
პატივისცემით,
მართა

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,
ძალიან დიდი მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის, გიდასტურებთ მიღებას.
პატივისცემით,
მართა