მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების იუსტიციის სახლი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

საქართველოს მასშტაბით ბავშვთა სახლში ჩაბარებული ბავშვების რაოდენობა 2000 წლიდან - 2022 წლამდე.

გთხოვთ,ინფორმაცია მომაწოდოთ :სქესის,ასაკის,რეგიონის ,ჯანმრთელობის მდგომარეობის,ოჯახური მდგომარეობის.

გთხოვთ,ინფორმაცია გამომიგზავნოთ excel-ის ფაილით.

პატივისცემით,

მონიკა

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2022-11-23 11:31-ში, მონიკა დაწერა:

ციტატირებული სექციების ჩვენება

აღნიშნული საკითხი სცილდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენციას