ბოლო სამი წლის გაწეული ხარჯები ცხოველებისთვის

საჯარო დაწესებულებამ ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადები დაარღვია. დაწესებულება ვალდებული იყო პასუხი გაეცა დაუყონებლივ, დიდი ოდენობით მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში კი ვადა ჰქონდა თარიღამდე: by (დეტალები)

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
ბოლო სამი წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯები მიუსაფარი ცხოველებისთვის.გთხოვთ, თუ არის შესაძლებელი ექსელის ფაილში რომ გამომიგზავნოთ. ხარჯებში იგულისხმება ყველა გასავალი, თუნდაც შეძენილი ტრანპორტი გადასაყვანად, შეძენილი აღჭურვილობა და სხვ. შეიგიძლიათ ერთ სათაურში მოაქციოთ ერთნაირი ხარჯები, მაგ: კვების ხარჯები,ტრანპორტირების (სადაც ბენზინი ტრანსპორტის შეძენის და მსგავსი ხარჯები შევა), ასევე პერსონალის ხარჯები...

პატივისცემით,

elene