ბალდის კანიონი - ბუნების ძეგლი

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მიწოდებისას, შეცდომა დაფიქსირდა. ხარვეზი Askgov.ge-ის ადმინისტრატორის ყურადღებას მოითხოვს.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაცული ტერიტორიების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. ბალდის კანიონისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილი სამუშაოების/პროექტისთვის ან პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო კვლევა, შეფასებების დოკუმენტები, დოკუმენტის დასახლებები.

2. ბალდის კანიონისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში განხორციელებული სამეცნიერო კვლევების ჩამონათვალი, არსებობის შემთხვევაში კვლევის შედეგები.

პატივისცემით,

თემურ გუგუშვილი

დაცული ტერიტორიების სააგენტო

2 თანდართული დოკუმენტი

გაურკვეველი ტექნიკური მიზეზის გამო, წერილის მიწოდება ვერ მოხერხდა