არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - Temur, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.

ბალდის კანიონი

ვუცდით მომხმარებელს - Temur, რომ ბოლო პასუხები წაიკითხოს და მათი სტატუსი განაახლოს.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების დაცული ტერიტორიების სააგენტო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. ბალდის კანიონისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილი სამუშაოების/პროექტისთვის ან პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო კვლევა, შეფასებების დოკუმენტები, დოკუმენტის დასახლებები.

2. ბალდის კანიონისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე ბოლო 10 წლის განმავლობაში განხორციელებული სამეცნიერო კვლევების ჩამონათვალი, არსებობის შემთხვევაში კვლევის შედეგები.

პატივისცემით,

თემურ გუგუშვილი

1 თანდართული დოკუმენტი

მოგესალმებით,

გიგზავნით წერილს. გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ დოკუმენტის მიღება;

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს

ადმინისტრაციული სამსახურის

ადამიანური რესურსების მართვისა და 

საქმისწარმოების სამმართველო

577222952

არ ვიცით, საჯარო დაწესებულებისგან გამოგზავნილი პასუხი შეიცავს ინფორმაციას თუ არა – თუ ხარ მომხმარებელი - Temur, გთხოვ გაიარე ავტორიზაცია და განაახლე სტატუსი.