ელენე ფანჩ

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია: 2019-2023 წლებში განხორციელებული ადმინისტრაციული წარმოების რაოდენობა Excel ფორმატში.

პატივისცემით,

ელენე ფანჩვიძე