2022 წლის მონაცემები თვითმკვლელობით გარდაცვლილთა რიცხოვნობა რეგიონების და სქესის მიხედვით

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური არ ფლობს მოთხოვნილ ინფორმაციას.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის მონაცემები თვითმკვლელობით გარდაცვლილთა რიცხოვნობა რეგიონების და სქესის მიხედვით

პატივისცემით,

მაიკო

Elene Maruashvili, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

4 თანდართული დოკუმენტი

ქალბატონო მაია,

 

2002 წლის მონაცემები თვითმკვლელობის მიზეზით გარდაცვლილთა რიცხოვნობის
შესახებ ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია და გამოქვეყნდება მიმდინარე წლის
ივნისის ბოლოს.

 

ინფორმაციის გამოთხოვის დროს საჭიროა თქვენი სახელის და გვარის მითითება, რომ
შევძლოთ თქვენი მოთხოვნის ელექტრონულ დოკუმენტ ბრუნვაში გატარება, გთხოვთ
გაითვალისწინოთ.

 

პატივისცემით,

 

[1]logo_geo ელენე მარუაშვილი
უფროსი სპეციალისტი
მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიული სტატისტიკის დეპარტამენტი

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - საქსტატი
ცოტნე დადიანის ქ. 30
თბილისი, 0180
599 33 38
[2]tel 2 36 72 10 (604) [3]mob 37 [4]fax 2 36 72 13

From: მაიკო <[5][მოთხოვნის #1360 ელ-ფოსტა]>
Date: 25 January 2023 at 17:32:14 GMT+4
To: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისთვის - სტატისტიკის ეროვნული
სამსახური <[6][სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]>
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა  - 2022 წლის მონაცემები
თვითმკვლელობით გარდაცვლილთა რიცხოვნობა რეგიონების და სქესის მიხედვით
Reply-To: [7][მოთხოვნის #1360 ელ-ფოსტა]

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო
ინფორმაცია:

2022 წლის მონაცემები თვითმკვლელობით გარდაცვლილთა რიცხოვნობა რეგიონების
და სქესის მიხედვით

პატივისცემით,

მაიკო

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის
გამოთხოვის პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ
ელ-ფოსტაზე წერილის გაგზავნით:
[8][მოთხოვნის #1360 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის
შესახებ, რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:
[9][ელ-ფოსტა]
[10]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[11]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.geostat.ge/
5. mailto:[მოთხოვნის #1360 ელ-ფოსტა]
6. mailto:[სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოთხოვნის ელ-ფოსტა]
7. mailto:[მოთხოვნის #1360 ელ-ფოსტა]
8. mailto:[მოთხოვნის #1360 ელ-ფოსტა]
9. mailto:[ელ-ფოსტა]
10. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
11. http://askgov.ge/ka/help/officers