2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა

მილანამ გამოითხოვა ეს საჯარო ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა უწყებისგან ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

სპამის საწინააღმდეგო ავტომატური ღონისძიებები გატარდება ამ ძველი მოთხოვნისთვის. გთხოვთ, გვაცნობო თუ დამატებითი პასუხია მოსალოდნელი, ან წერილის გაგზავნისას პრობლემა გექმნება.

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის მიწოდებისას, შეცდომა დაფიქსირდა. ხარვეზი Askgov.ge-ის ადმინისტრატორის ყურადღებას მოითხოვს.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული სოციალურად დაუცველ პირთა რაოდენობა, ჩაშლილი შემდეგი ცვლადების მიხედვით :

- დასაქმებულის სქესი
- დასაქმებულის ასაკი
- დასაქმების სფერო
- ანაზღაურება

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა ხუბუა

გამარჯობა,

გთხოვთ, მომწეროთ რა ეტაპზეა ჩემ მიერ 08.09.2022-ში გამოგზავნილი განცხადების, დამუშავების პროცესი, რადგან საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება 22 სექტემბერს გეწურებათ.

პატვისცემით,
მილანა

გამარჯობა,

გთხოვთ, დაუყონებლივ გამომიგზავნოთ ჩემ მიერ 08.09.2022-შიგამოგზავნილი განცხადების შესაბამისად გამოთხოვილი ინფორმაცია. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება უკვე ამოგეწურათ.

პატვისცემით,
მილანა ხუბუა

Info Zestafoni, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

გამარჯობა, 

ქალბატონო მილანა  სამწუხაროდ თქვენს მიერ გამოგზავნილი წერილი არ
ფიქსირდება. თუ არის შესაძლებელი ტავიდან რომ გამოაგზავნოთ?

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1037 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, September 26, 2022 12:02:03 PM
To: Info Zestafoni
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად
დაუცველ პირთა რაოდენობა
 
გამარჯობა,

გთხოვთ, დაუყონებლივ გამომიგზავნოთ ჩემ მიერ 08.09.2022-შიგამოგზავნილი
განცხადების  შესაბამისად გამოთხოვილი ინფორმაცია. საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება უკვე ამოგეწურათ.

პატვისცემით,
მილანა ხუბუა

-------------------------------------------------------------------
ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #1037 ელ-ფოსტა]

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[1]http://askgov.ge/ka/help/officers

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/help/officers

გიგზავნით უკვე გამოგზავნილი განცხადების ლინკს https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&am...

Info Zestafoni, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

მიუწვდომელია ლინკზე ინფორმაცია.  იქნებ გამოაგზავნოთ თავიდან დოკუმენტი.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1037 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, September 26, 2022 2:44:57 PM
To: Info Zestafoni
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად
დაუცველ პირთა რაოდენობა
 
გიგზავნით უკვე გამოგზავნილი განცხადების ლინკს
[1]https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&am...

ციტატირებული სექციების ჩვენება

ახლიდან გამოგიგზავნეთ განცხადება და ველოდები თქვენს უკუკავშირს.

Info Zestafoni, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია

  ქალბატონო მილენა, გამოაგზავნეთ ოფიციალური წერილი დანართის სახით  მერის
სახელზე. (ზესტაფონის მერი, ვასილ გველესიანი)

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: მილანა <[მოთხოვნის #1037 ელ-ფოსტა]>
Sent: Monday, September 26, 2022 4:53:15 PM
To: Info Zestafoni
Subject: Re: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - 2022 წლის დასაქმების სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ სოციალურად
დაუცველ პირთა რაოდენობა
 
ახლიდან გამოგიგზავნეთ განცხადება და ველოდები თქვენს უკუკავშირს.

ციტატირებული სექციების ჩვენება