დეტალები მოთხოვნისთვის “ხანძრით გამოწვეული ზარების სტატისტიკა ცხელ ხაზზე

მოქმედებების ისტორია

მოცემული ცხრილი აღნიშნავს მოთხოვნის ირგვლივ განხორციელებული მოქმედებების ისტორიას პორტალზე Askgov.ge. ცხრილის გამოყენება შეიძლება იმის გასარკვევად, თუ რა სისწრაფით პასუხობდნენ საჯარო დაწესებულებები მოთხოვნებს, რამდენი განაცხადი მოითხოვდა პასუხს საფოსტო მომსახურებით და ა.შ.

ფრთხილად! ამ მონაცემების კეთილსინდისიერი გამოყენებისთვის, დაგჭირდება ცოდნა მომხმარებელთა კარგი ქცევის შესახებ, საიტზე Askgov.ge. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ და როგორ ახდენს მოთხოვნების კატეტგორიზაციას, არ არის უშუალო და მოსალოდნელია შეცდომები მონაცემთა ანალიზში. ინფორმაციის გამოყენებისთვის, დაგჭირდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ კანონმდებლობის ცოდნაც. ამასთან, მონაცემთა ანალიზი მოითხოვს ელიტური სტატისტიკოსის ჩარევასაც. გთხოვ დაგვიკავშირდი დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
818  sent  2022-02-08 16:14:44 UTC  waiting_response  2022-02-08 16:14:44 UTC  waiting_response  outgoing  
1250  overdue  2022-02-23 00:00:00 UTC         
1444  very_overdue  2022-03-09 00:00:00 UTC         
1562  response  2022-03-17 06:38:03 UTC        incoming  
1563  response  2022-03-17 06:39:22 UTC    2022-03-23 12:45:55 UTC  successful  incoming  
1634  status_update  2022-03-23 12:45:54 UTC  successful  2022-03-23 12:45:55 UTC  successful   
6545  edit  2022-09-24 00:45:06 UTC         
6546  edit  2022-09-24 00:45:06 UTC         
6547  edit  2022-09-24 00:45:06 UTC         
6548  edit  2022-09-24 00:45:06 UTC         
6549  edit  2022-09-24 00:45:06 UTC         
6550  edit  2022-09-24 00:45:06 UTC         
32094  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32095  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32096  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32097  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32098  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32099  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32100  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32101  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32102  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32103  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32104  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         
32105  edit  2024-03-24 01:45:06 UTC         

ცხრილში described აღნიშნავს მომხმარებლის მიერ განცხადების სტატუსის არჩევას და უკანასკნელ მოქმედებას. calculated კი პორტალის Askgov.ge მიერ ჯამდება იმ შუალედური მოქმედებების საჩვენებლად, რომლებსაც მომხმარებელმა ზუსტი აღწერა არ მიანიჭა. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი პრაქტიკულ რჩევებს.

კომპიუტერისთვის წაკითხვადი ფორმატიის მიღება შესაძლებელია JSON-ის გვერდის მეშვეობით. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი API-ის ინსტრუქციებს.