დეტალები მოთხოვნისთვის “ტყის ხანძრების სტატისტიკა

მოქმედებების ისტორია

მოცემული ცხრილი აღნიშნავს მოთხოვნის ირგვლივ განხორციელებული მოქმედებების ისტორიას პორტალზე Askgov.ge. ცხრილის გამოყენება შეიძლება იმის გასარკვევად, თუ რა სისწრაფით პასუხობდნენ საჯარო დაწესებულებები მოთხოვნებს, რამდენი განაცხადი მოითხოვდა პასუხს საფოსტო მომსახურებით და ა.შ.

ფრთხილად! ამ მონაცემების კეთილსინდისიერი გამოყენებისთვის, დაგჭირდება ცოდნა მომხმარებელთა კარგი ქცევის შესახებ, საიტზე Askgov.ge. ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ და როგორ ახდენს მოთხოვნების კატეტგორიზაციას, არ არის უშუალო და მოსალოდნელია შეცდომები მონაცემთა ანალიზში. ინფორმაციის გამოყენებისთვის, დაგჭირდება საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ კანონმდებლობის ცოდნაც. ამასთან, მონაცემთა ანალიზი მოითხოვს ელიტური სტატისტიკოსის ჩარევასაც. გთხოვ დაგვიკავშირდი დამატებითი შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4001  sent  2022-08-15 08:30:12 UTC  waiting_response  2022-08-15 08:30:12 UTC  waiting_response  outgoing  
4836  followup_sent  2022-08-22 11:37:07 UTC        outgoing  
4856  response  2022-08-22 13:21:24 UTC    2022-08-22 14:00:51 UTC  waiting_response  incoming  
4861  status_update  2022-08-22 14:00:51 UTC  waiting_response  2022-08-22 14:00:51 UTC  waiting_response   
5042  response  2022-08-24 11:11:43 UTC    2022-08-24 11:23:18 UTC  successful  incoming  
5043  followup_sent  2022-08-24 11:23:12 UTC        outgoing  
5044  status_update  2022-08-24 11:23:18 UTC  successful  2022-08-24 11:23:18 UTC  successful   
9725  edit  2023-02-25 01:45:08 UTC         
9726  edit  2023-02-25 01:45:08 UTC         
9727  edit  2023-02-25 01:45:08 UTC         
9728  edit  2023-02-25 01:45:08 UTC         
9729  edit  2023-02-25 01:45:08 UTC         
9730  edit  2023-02-25 01:45:08 UTC         
9731  edit  2023-02-25 01:45:08 UTC         

ცხრილში described აღნიშნავს მომხმარებლის მიერ განცხადების სტატუსის არჩევას და უკანასკნელ მოქმედებას. calculated კი პორტალის Askgov.ge მიერ ჯამდება იმ შუალედური მოქმედებების საჩვენებლად, რომლებსაც მომხმარებელმა ზუსტი აღწერა არ მიანიჭა. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი პრაქტიკულ რჩევებს.

კომპიუტერისთვის წაკითხვადი ფორმატიის მიღება შესაძლებელია JSON-ის გვერდის მეშვეობით. მეტი ინფორმაციისთვის, გაეცანი API-ის ინსტრუქციებს.