საჯარო დაწესებულება

საქართველოს პარლამენტი

11 მოთხოვნა
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულებების სტატისტიკა მოგესალმებით გიგზავნით წერილს 853/2-7/22 გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება საქართველოს პარლამენტის აპარატი 853/2-7/22 01-02-2022 ელექტრონული ფოსტის მის...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს პარლამენტი მოთხოვნის ავტორი: ილონა თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
PCR ტესტი კორონავირუსზე მოგესალმებით ეთერ, მიღებულია. გრიგორ სააკიან
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: საქართველოს პარლამენტი ავტორი: Grigori Saakyan თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?