საჯარო დაწესებულება

დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია

17 მოთხოვნა
დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2019-2023 წლებში ჩატარებული შიდა აუდიტის დასკვნები გთხოვთ, წერილის მიღება დაგვიდასტუროთ წერილის ნომერი: 108-1082311719 თარიღი: 27/04/2023 ადრესატი: მირანდა თეთრაძე პირადი ნომერი: 01017047251 მისამართი...
საჯარო დაწესებულება: დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია მოთხოვნის ავტორი: მირანდა თეთრაძე თარიღი: .
უარყოფილია.

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?