საჯარო დაწესებულება

დელტა – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი

ამ ვებგვერდის გამოყენებით გაგზავნილი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები

ჯერ არავის არ გამოუთხოვია საჯარო ინფორმაცია დელტა – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრიდან ამ ვებგვერდის გამოყენებით.