საჯარო დაწესებულება

ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი

ამ ვებგვერდის გამოყენებით გაგზავნილი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები

ჯერ არავის არ გამოუთხოვია საჯარო ინფორმაცია ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატიდან ამ ვებგვერდის გამოყენებით.