საჯარო დაწესებულება

აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია

ამ ვებგვერდის გამოყენებით გაგზავნილი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები

ჯერ არავის არ გამოუთხოვია საჯარო ინფორმაცია აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანიადან ამ ვებგვერდის გამოყენებით.