ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება შსს -ში

ფატიმა made this Freedom of Information request to Ministry of Internal Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

ფატიმა

მოგესალმებით,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37, 38 და 40 მუხლების თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

1. სახის ამომცნობ რა სისტემებს/ტექნოლოგიებს ფლობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რა შემთხვევებში გამოიყენება ეს ტექნოლოგიები?
2. ხელოვნური ინტელექტის შემცველ რა პროგრამებს იყენებენ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამინისტროს დაქვემდებარებული სტრუქტურები? გთხოვთ, მომაწოდოთ ამ პროგრამების დასახელება, დანიშნულება, შემქმნელი და მომხმარებელთა აუდიტორია, ასევე პროგრამების გამოყენება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

განცხადების ფორმა: https://docs.google.com/document/d/1m1P6...

Ministry of Internal Affairs of Georgia

1 Attachment

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.