სტატისკიტა რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოს საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით

Tatuli made this Freedom of Information request to Ministry of Internal Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Ministry of Internal Affairs of Georgia.

მოგესალმებით,

გთხოვთ, მომაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთაზე რუსეთის მოქალაქეების მხირდან, 2016 წლიდან დღემდე ( განსაკუთრებით 2022 წელი)

პატივისცემით,

Tatuli

Ministry of Internal Affairs of Georgia

1 Attachment

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი
დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება
შეიცავდეს კონფიდენციალურ ინფორმაციას.

თუ თქვენ არ წარმოადგენთ შეტყობინების ადრესატს, გთხოვთ: დაუყოვნებლივ
აცნობოთ აღნიშნული გამომგზავნს და დაუბრუნოთ ელექტრონული შეტყობინება; არ
გაამჟღავნოთ და არ გაავრცელოთ შეტყობინებისა და მისი დანართ(ებ)ის
შინაარსი; არ გადაიღოთ მათი ასლები და არ განახორციელოთ მასზე დაყრდნობით
სხვადასხვა ქმედება; წაშალეთ აღნიშნული შეტყობინება და მისი დანართ(ებ)ი
თქვენი სისტემიდან.