2003 წლიდან დღემდე, არჩევნების პერიოდში, უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ხანგრძლივობა ტელევიზიასა და რადიოში, პარტიების მიხედვით

The request was partially successful.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

კომუნიკაციების კომისიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2003 წლიდან დღემდე, არჩევნების პერიოდში, უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ხანგრძლივობა ტელევიზიასა და რადიოში, პარტიების მიხედვით. გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- არჩევნების დასახელება
- არჩევნების წელი
- პარტიის დასახელება
- ტელევიზიის დასახელება
- ტელევიზიაში ფასიანი რეკლამის ხანგრძლივობა ჯამურად (წუთებში)
- ტელევიზიაში უფასო რეკლამის ხანგრძლივობა ჯამურად (წუთებში)
- რადიოს დასახელება
- რადიოში ფასიანი რეკლამის ხანგრძლივობა ჯამურად (წუთებში)
- რადიოში უფასო რეკლამის ხანგრძლივობა ჯამურად (წუთებში)

გთხოვთ, მონაცემები გადმომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით.

სზაკ-ის 78-ე მუხლის გათვალისწინებით, გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Post COMCOM, Communications Commission

მოგესალმებით,

თქვენი წერილი კომისიაში დარეგისტრირებულია N შ-22-9/3846, 21.10.2022

show quoted sections

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობა რეგისტრაციისთვის.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Post COMCOM, Communications Commission

3 Attachments

გთხოვთ დაგვიდასტუროთ მიღება

კომუნიკაციების კომისია
 
ქეთევან წამებულის გამზ. ბოჭორმის ქ. 50/18,
თბილისი, 0144       +995 32 292 16 67
 

show quoted sections

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

მადლობა, მივიღე დოკუმენტები.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე