1 request
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი 2011-2021 წლებში მოგესალმებით,  გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ წერილის მიღება пн, 22 авг. 2022 г. в 13:36, მართა <[1][მოთხოვნის #973 ელ-ფოსტა]>: მოგესალმებით, გიდასტურებთ...

Attachment 2011 2021.xlsx

Response by Chiatura Municipal Council to მართა on .
Successful.

Only requests made using Askgov.ge are shown. ?