უკრაინის ომში დაღუპული საქართველოს მოქალაქეების სტატისტიკა

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Foreign Affairs of Georgia should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

ელენე ნოდია

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების საგარეო საქმეთა სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

რამდენი საქართველოს მოქალაქეა დაღუპული უკრაინის ომში ჯამში, ჩაშლილი ცალკე სამხედროების რაოდენობა, ცალკე მოსახლეობის რაოდენობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

პატივისცემით,

ელენე ნოდია