უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, მიწისა და უძრავი ქონების რეგისტრაციის სტატისტიკა 2016-2022 წლებში

ფრონელი made this Freedom of Information request to Public Service Hall

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Public Service Hall should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

ფრონელი

მოგესალმებით,
გთხოვთ, მომაწოდოთ სტატისტიკური ინფორმაცია, საქართველოში არსებული მიწის და სხვა უძრავი ქონების - უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე შესყიდვის/საკუთრებაში მიღების შესახებ.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

პატივისცემით,

ფრონელი