სამუშაო ვიზების სტატისტიკა

რუსო made this Freedom of Information request to Ministry of Foreign Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

There was a delivery error or similar, which needs fixing by the Askgov.ge team.

მოგესალმებით,

საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

იმ მოქალაქეთა სტატისტიკა, ვინც სამუშაო ვიზის საფუძველზე დატოვა ქვეყანა (ასაკისა და სქესის მიხედვით) 2000 წლიდან დღემდე. თუ თქვენ არ ფლობთ ამ წლების სტატისტიკას გთხოვთ მომაწოდოთ თქვენს ხელთ არსებული მონაცემები.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ , გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv ან xml ფორამტით)

მისამართი: თბილისი. შანიძის 5.
საკონტაქტო ინფორმაცია: 598442420
თარიღი: 08.03.2022

პატივისცემით,
რუსუდან კვესიტაძე

Irakli Qoiava, Ministry of Foreign Affairs of Georgia

მოგესალმებით, 2022 წლის ივლისის შემდეგ მე აღარ ვარ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი.

პატივისცემით,

ირაკლი ქოიავა

show quoted sections

Jubo left an annotation ()

სამინისტროს ელ-ფოსტა განახლებულია.

გთხოვთ, მოთხოვნა ხელმეორედ გაგზავნოთ.