სამინისტროს სამივლინებო და როუმინგის ხარჯები

ალექსანდრა made this Freedom of Information request to Ministry of Foreign Affairs of Georgia

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Foreign Affairs of Georgia should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

ალექსანდრა

მოგესალმებით,

საქართველოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2014-2021 წლებში სამინისტროების მიერ გაწეული სამივლინებო და როუმინგის ხარჯები.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml, pdf, word და ა.შ.).

პატივისცემით,

ალექსანდრა