სამინისტროების მიერ გაწეული სამივლინებო ხარჯები

მილანა made this Freedom of Information request to Ministry of Foreign Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Foreign Affairs of Georgia should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

მილანა

საქართველოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2014-2021 წლებში სამინისტროების მიერ გაწეული სამივლინებო და როუმინგის ხარჯები.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული, excel-ის ფორმატით.

პატივისცემით,

მილანა

მილანა

გთხოვთ, დამიდასტუროთ განცხადების მიღება და მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის ნომერი.

პატივისცემით,
მილანა ხუბუა

მილანა

გამარჯობა,

გთხოვთ, მომწეროთ რა ეტაპზეა ჩემ მიერ 19.08.2022-ში გამოგზავნილი განცხადების დამუშავების პროცესი, რადგან საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება 2 სექტემბერს გეწურებათ.

პატვისცემით,
მილანა

გამარჯობა,

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დადგენილი საჯარო ინფორმაციის გაცემის დროითი ვალდებულება უკვე ამოგეწურათ. გთხოვთ, მომაწოდოთ ჩემ მიერ გამოთხოვილი ინფორმაცია.

პატვისცემით,
მილანა