საქართველოს საპატრიარქოსთვის გადაცემული ტყეების სტატისტიკა

Jubo made this Freedom of Information request to National Agency of State Property

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

საქართველოს სახელმწიფო ეროვნული ქონების სააგენტოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

• საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია–მონასტრების გარშემო, საქართველოს საპატრიარქოსთვის ტყეების საკუთრების უფლებით გადაცემის სტატისტიკა (ფართობი, გადაცემათა რაოდენობა), 2021 წლის 1 იანვრიდან დღემდე, განაწილებული უსასყიდლოდ და სასყიდლით გადაცემული ქონების მიხედვით.
• საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია–მონასტრების გარშემო, საქართველოს საპატრიარქოსთვის ტყეების საკუთრების უფლებით გადაცემის სტატისტიკა (ფართობი, გადაცემათა რაოდენობა), 2015-დან 2020 წლის ჩათვლით, განაწილებული უსასყიდლოდ და სასყიდლით გადაცემის მიხედვით.
• მიმდინარე მონაცემებით, საქართველის საპატრიარქოს საკუთრებაში (მათ შორის დროებით სამართავად) არსებული მიწების ჯამური ფართობი, განაწილებული სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწების მიხედვით.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ.).

პატივისცემით,
ჯუმბერ ბერიძიშვილი

Natia Rekhviashvili, National Agency of State Property

3 Attachments

 

 

 

 

მოგესალმებით,

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში შემოტანილ თქვენს
განცხადებასთან დაკავშირებით, გიგზავნით სააგენტოს მიერ მომზადებულ
პასუხს.

 

გთხოვთ, დაგვიდასტუროთ ელ. ფოსტის მიღება.

 

დამატებითი შეკითხვებისთვის გთხოვთ, მიმართოთ [1][email address]  -ს.

 

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

მისამართი: მის.: თბილისი, ჭავჭავაძის 49ა

 

 

 

[2]www.nasp.gov.ge 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.nasp.gov.ge/

მოგესალმებით,

გმადლობთ, გიდასტურებთ მიღებას.

პატივისცემით,
ჯუმბერ ბერიძიშვილი