საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა

The request was successful.

მოგესალმებით,
1. რამდენი საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ 2018 წლის 1 იანვრიდან დღემდე; ძირითადად რა ჯგუფებისგან იყო მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის მიწოდებაზე თქვენი უწყებისგან? მაგალითად, რამდენ შემთხვევაში გაეცით საჯარო ინფორმაცია მედიაზე, პოლიტიკურ პარტიაზე, არასამთავრობო სექტორზე, კერძო პირზე და ა.შ.
2. რამდენ შემთხვევაში თქვა უარი საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე მიმართვის შედეგად თქვენმა უწყებამ და რა მოტივით? ძირითადად რა სახის საჯარო ინფორმაცია გასცა თქვენმა უწყებამ? (მაგალითად თანხების ხარჯვა, პროგრამების შესრულება, საშტატო ნუსხა, გადაწყვეტილებები და ა.შ.)
3. რამდენი თანამშრომელი მუშაობს თქვენი უწყების იმ განყოფილებაში, რომელიც საჯარო ინფორმაციის მომზადებაში მონაწილეობს.
- გთხოვთ ყველა ინფორმაცია მოგვაწოდოთ 2018 წლიდან დღემდე, წლების მიხედვით ცალკე

პატივისცემით, ნინო ჩიფჩიური

Natia Lomtadze, Ministry of Education and Science of Georgia

მოგესალმებით,
ინფორმაციის გამოსათხოვად განცხადება უნდა გამოაგზავნოთ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (http://mes.gov.ge/publicInfo/?page_id=13)

show quoted sections