რამდენი საჯარო ინფორმაცია შემოვიდა და გაეცა პასუხი 2021 წელს

გიორგი made this Freedom of Information request to Ministry of Foreign Affairs of Georgia

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

გიორგი

მოგესალმებით,

წარმოგიდგენთ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნას.
მონაწილეობას ვიღებთ კონკურსში, რისთვისაც გვესაჭიროება გავაკეთოთ მონაცემების ცხრილი. ცხრილის შესავსებად გთხოვთ, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ ვადებში, 10 სამუშაო დღეში, მოგვაწოდოთ შემდეგი საჯარო ინფორმაცია:
1. 2021 წლის განმავლობაში, რამდენი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შემოვიდა თქვენს უწყებაში და რამდენ მათგანს გაეცა პასუხი.
2. მოგეხსენებათ, კანონი არ არეგულირებს ინფორმაციის გაცემის შიდა პროცედურებს და უწყებებს მინიჭებული აქვთ თავისუფალი მოქმედების საშუალება. შესაბამისად, ჩამოყალიბდა პროცედურის ორნაირი სისტემა.
პირველი სისტემით, საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს, აქვს გარკვეული წვდომა უწყებაში არსებულ ინფორმაციაზე/დოკუმენტებზე, და პასუხის გასაცემ მასალებს თავად კრებს. შეკრებილ მასალებს აცნობს უწყების შესაბამის, თემატურ განყოფილებას, სრულყოფის მიზნით. ამის მერე მზადდება პასუხი.
მეორე სისტემით, ინფორმაციის/დოკუმენტაციის შეკრებას იწყებს შესაბამისი თემატური განყოფილება, და შეგროვებულ მასალას წარუდგენს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს, სრულყოფის მიზნით. ამის მერე მზადდება პასუხი.
გთხოვთ, გვაცნობოთ, რომელი სისტემის მიხედვით მოქმედება აღმოჩნდა უფრო მოსახერხებელი, თქვენი უწყებისათვის - პირველი თუ მეორე სისტემით.

გთხოვთ, პასუხი გამოგვიგზავნოთ ელ.ფოსტის საშუალებით, მისამართზე:
[email address]
დიდი მადლობა.

პატივისცემით,
გიორგი კაპანაძე
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი
ნინოშვილის/რუსთაველის 32/35, ბათუმი 6010