ნარკოტიკული ზედოზირების სტატისტიკა

natalia made this Freedom of Information request to Georgia Emergency and Operative Response Center - LEPL 112

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

მოგესალმებით,

საქართველოს დაწესებულება "გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის - სსიპ „112“ საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

ცენტრის ცხელ ხაზზე განხორციელებული ზარების სტატისტიკა 2015 წლიდან დღემდე კერძოდ, ნარკოტიკული ზედოზირების ფაქტების გამო.

ზემოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, გთხოვთ, გამომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმატით (Excel, csv, xml და ა.შ.).

პატივისცემით,
ნატალია

Georgia Emergency and Operative Response Center - LEPL 112

1 Attachment

მოგესალმებით,

თქვენი მოთხოვნის პასუხი იხ. მიბმულ ფაილად

show quoted sections